Samtalsterapi

Terapisamtalet

I våra liv skapar vi mönster för att relatera till oss själva och andra. Dessa mönster kan ibland bli till hinder för oss.
I terapisamtalet får du en möjlighet att berätta hur du har det och få respons på det.
I terapin utforskar vi var hindren finns och var din drivkraft och styrka finns idag. Du får tillgång till ett nytt perspektiv på dig själv och ditt liv.

Ramen
Terapisamtalets ram är rummet och tiden. Terapeuten har tystnadsplikt. Samtalen är som regel 50 minuter.
Längre tid (60-90 min) behövs till  inledande samtal, avlastningssamtal och symbolterapi. 

Målet
Målet är att du efter avslutad terapi har fått en bättre självkännedom och därmed större frihet att leva det liv du längtar efter.

Miljön
Jag tar emot hemma i Örlinge, i vår lilla gäststuga. Det är lugnt, tyst och granne med skogen. Resan hit och tillbaka efter samtalet kan bli din möjlighet att smälta det som sagts, det du upplevt.

Värdegrund
Jag arbetar efter psykodynamisk
teori och en övertygelse att människan längtar efter att bli mottagen och älskad just som hon är.Min kristna tro färgar naturligtvis mig som person men i terapirummet är det du som leder vägen.
Jag är medlem i Riksförbundet Psykoterapicentrum, och har regelbunden handledning hos legitimerad psykoterapeut och handledare.

Samtalstyper
Individualterapi (kort eller längre)
Kristerapi
Sorgbearbetning
Arbete med relationsproblem
Anhörigstöd
Avlastningssamtal/Debriefing
Existentiell hälsokontroll (en genomgång av din situation där den själsliga/andliga delen får plats).

 Symbolarbete
Bilder, drömmar och sagor är kraftfulla verktyg att närma sig sitt eget inre. Om du är intresserad gör vi en plan för hur det symboliska arbetet ska ingå i din terapi.