Symbolarbete

Workshops med
symbol-innehåll

Att använda symboler i det terapeutiska arbetet innebär att använda drömmar, sagor, musik, bild och visualisering som redskap att få kontakt med erfarenheter och känslor som gömt sig strax under det vi medvetet minns. Det hjälper oss att bearbeta upplevelser som påverkar vårt liv i dag. Anledningen till att vi gömmer minnen kan vara att de är tidiga i livet, att de är obegripliga eller känslomässigt laddade. Dessa upplevelser finns ändå kvar i oss, i själens och kroppens minnen, och kommer till uttryck i attraktion eller rädslor som kan hindra oss i livet. Våra reaktioner verkar oförnuftiga eller svåra att förstå när vi som vuxna betraktar världen.

Symbol (grekiska symbolon) betyder att sätta samman. En symbol förenar det yttre med en inre verklighet. Genom symbolarbetet öppnas en väg till delar av vår personlighet som vi kanske stängt av, eller inte haft möjlighet att låta blomma ut tidigare.

Bildskapandet är en viktig del av arbetet. I en session med symbolarbete ingår avslappningsmoment och någon form av kreativt arbete. När du själv gör en enkel bild (teckning, målning) av din dröm, saga, känsla eller visualisering får du möjlighet att betrakta det som finns i ditt eget inre. Som terapeut finns jag då bredvid dig och lyssnar. Tillsammans utforskar vi mer om vad din bild berättar.

Drömmar

Drömmar är en källa till information om vad vi upplevt, vad vi arbetar med i vårt inre och vad vi längtar efter. I drömgruppen arbetar vi efter Montague Ullmans metod. Ullman (1916-2008) var psykiater och psykoanalytiker i USA och han räknas som en av världens främsta drömforskare. Hans metod för drömbearbetning är väl beprövad och den introducerades på 1970-talet i Sverige. Här har den bearbetats av Åke Högberg,  psykoterapeut i Göteborg. Metoden är varsam och mycket respektfull. Inga färdiga tydningar eller mallar finns med utan var och en bidrar med sin egen erfarenhet. Deltagarna ger tillsammans olika perspektiv på drömmens innehåll med hjälp av bildskapande och samtal.Jag har gått min utbildning till Symbolpedagog på Jämshögs folkhögskola i Blekinge med Helen Kemi och Helene Teglund som huvudlärare. Kursupplägget är gjort av Åke och Maj Högberg, psykoterapeuter i Göteborg. Åke Högberg är en av förgrundsgestalterna i svensk symbolterapi. Han har medverkat i två av de sju kursveckorna.


Jag ordnar också workshops/ halvdagar
med kreativt arbete i tystnad, med hjälp av
bildskapande, visualisering och avslappning.
Syftet med dem är att ge dig som deltagare
en möjlighet att dra dig undan från det
vardagliga livet och öppna upp nya rum i ditt
 inre. Bara vara i stillhet och skapa i lugn och ro.
 Det handlar inte om att åstadkomma vackra
bilder utan att låta de bilder som kommer få
tala till oss. Att skapa individuellt och samtidigt
 vara tillsammans under tystnad är kraftfullt.
En workshop avslutas sedan med att vi sätter
ord på det vi upplevt, och delar under respektfulla
 former det vi är beredda till.